Discuss Capcom's Monster Hunter Series
Visit the Monster Hunter World Wiki and Monster Hunter Rise Wiki
 
Avatar

FextraBot

Town Crier
Joined: Tue Nov 12, 2013 6:27 am
Souls: 0.00
Posts: 28204
Reputation: 12
These are cross-posted comments on a wiki page. You can visit the page here.  Read Wiki Page

występuję tu błąd znalazłem ten przedmiot na misji z kirinem nie w Wnęka Starszego
przepraszam pomyliłem się jest tylko w wnęce starszego